پشتیبانی

براي ورود به کانال تلگرام ما کليک کنيد : AEG1986@

CN-BNC18-D

.. اتصال تصویر پیچی و لحیمی  ولتیک به یک--نوع کانکتور :وضعیت کانکتور :تعداد اتصال  :  مشخصات

شرکت اندیشه الکترونیک غرب
×
اطلاعيه برای خرید آنلاین به قسمت خرید آنلاین مراجعه کنید

CN-BNC18-D

..

 

اتصال تصویر
 پیچی و لحیمی  ولت
یک به یک
-
-
نوع کانکتور :
وضعیت کانکتور :
تعداد اتصال  :
 
 مشخصات
.