پشتیبانی

براي ورود به کانال تلگرام ما کليک کنيد : AEG1986@

CN-PDC22-WM

.. اتصال تغذیه آماده و سیم دار  ولتیک به یک--نوع کانکتور :وضعیت کانکتور :تعداد اتصال  :  مشخصات

شرکت اندیشه الکترونیک غرب
×
اطلاعيه برای خرید آنلاین به قسمت خرید آنلاین مراجعه کنید

CN-PDC22-WM

.
.

 

اتصال تغذیه
 آماده و سیم دار  ولت
یک به یک
-
-
نوع کانکتور :
وضعیت کانکتور :
تعداد اتصال  :
 
 مشخصات
.