پشتیبانی

براي ورود به کانال تلگرام ما کليک کنيد : AEG1986@

دستگاه های پول شمار

Max BS-110 Money Counterوضعیت : موجودCounting Speed: 900 page per minuteWeight: 5.4 kgVoltage: AC 230/120 VInput power: 70Wاطلاعات بیشترMax BS-210 Money Counterوضعیت : موجودCounting Speed: 1000 page per minuteWeight: 6.2 kgVoltage: AC 230/120 VInput power: 75Wاطلاعات بیشتراطلاعات بیشترMax BS-600 Money Counterوضعیت : موجودCounting Speed: 1600 page per minuteWeight: 6.8 kgVoltage: AC 230/120 VInput power: 60Wاطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر(MYOUNG SUNG ) MSB-30 پول شماروضعیت : موجودCounting…

شرکت اندیشه الکترونیک غرب
×
اطلاعيه برای خرید آنلاین به قسمت خرید آنلاین مراجعه کنید

دستگاه های پول شمار

Max BS-110 Money Counter

Max-BS_110 پولشمار
 • وضعیت : موجود

 • Counting Speed: 900 page per minute

 • Weight: 5.4 kg

 • Voltage: AC 230/120 V

 • Input power: 70W

Max BS-210 Money Counter

Max BS 210 پولشمار
 • وضعیت : موجود

 • Counting Speed: 1000 page per minute

 • Weight: 6.2 kg

 • Voltage: AC 230/120 V

 • Input power: 75W


 • اطلاعات بیشتر

Max BS-600 Money Counter

Max BS 600 پولشمار

(MYOUNG SUNG ) MSB-30 پول شمار

پول شمار MYOUNG SUNG ) MSB-30 )
.