پشتیبانی

براي ورود به کانال تلگرام ما کليک کنيد : AEG1986@

صندوق پول

Posiflex CR 4000 صندوق پولوضعیت : موجودعریضتر و عمیق تر از سری CR-3100دارای 5 لبه سکه و 5 لبه اسکناسبدون پیچقفل سه جهته45mm x 42.5mm x 10 mmاطلاعات بیشترBIXOLON Cashdrawer صندوق پول 5 خانهوضعیت : موجودطول عمر بالاامنیت بالای قفلدر دورنگ خاکستری و سیاه46mm x 46mm x 10 mmسازگار با کلیه نرم افزار های رستورانی و مالیاطلاعات بیشتراطلاعات بیشترZonerich ZQ-415D صندوق پولوضعیت : موجودقفل سه جهتهحرکت بی صداجای سکه و اسکناس جداگانهاطلاعات بیشتراطلاعات بیشترBIXOLON Cashdrawer صندوق پول 4 خانهوضعیت…

دوربین مداربسته در تبریز
×
اطلاعيه برای خرید آنلاین به قسمت خرید آنلاین مراجعه کنید

صندوق پول

Posiflex CR 4000 صندوق پول

Posiflex cr4000 cashdrawer صندوق پول
 • وضعیت : موجود

 • عریضتر و عمیق تر از سری CR-3100

 • دارای 5 لبه سکه و 5 لبه اسکناس

 • بدون پیچ

 • قفل سه جهته

 • 45mm x 42.5mm x 10 mm

BIXOLON Cashdrawer صندوق پول 5 خانه

BIXOLON Cashdrawer
 • وضعیت : موجود

 • طول عمر بالا
 • ا
 • منیت بالای قفل

 • در دورنگ خاکستری و سیاه

 • 46mm x 46mm x 10 mm

 • سازگار با کلیه نرم افزار های رستورانی و مالی


 • اطلاعات بیشتر

Zonerich ZQ-415D صندوق پول

Zonerich ZQ-415D cashdrawer صندوق پول
 • وضعیت : موجود

 • قفل سه جهته

 • حرکت بی صدا

 • جای سکه و اسکناس جداگانه


 • اطلاعات بیشتر

BIXOLON Cashdrawer صندوق پول 4 خانه

BIXOLON Cashdrawer
 • وضعیت : موجود

 • طول عمر بالا
 • ا
 • منیت بالای قفل

 • در دورنگ خاکستری و سیاه

 • 42mm x 42mm x 10 mm

 • سازگار با کلیه نرم افزار های رستورانی و مالی


 • اطلاعات بیشتر
.