پشتیبانی

براي ورود به کانال تلگرام ما کليک کنيد : AEG1986@

دستگاه سانترال پاناسونیک

سانترال پاناسونیک سری KX-TEM824 دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TEM824 این  دستگاه سانترال دارای ظرفیت ورودی 6 خط شهری و 16  خط داخلی به صورت پیش فرض قابلیت افزایش به 8 خط  شهری و 24 خط داخلی نکته : 8 داخلی اخری تلفن                           هایبرید را پشتیبانی نمی کند                         توضیحات سانترال پاناسونیک سری KX-TES824 دستگاه سانترال پاناسونیک…

شرکت اندیشه الکترونیک غرب
×
اطلاعيه برای خرید آنلاین به قسمت خرید آنلاین مراجعه کنید

دستگاه سانترال پاناسونیک

سانترال پاناسونیک سری KX-TEM824
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TEM824 این
 دستگاه سانترال دارای ظرفیت ورودی 6 خط شهری و 16
 خط داخلی به صورت پیش فرض قابلیت افزایش به 8 خط
 شهری و 24 خط داخلی نکته : 8 داخلی اخری تلفن
                          هایبرید را پشتیبانی نمی کند
                        توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TES824
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TES824 این دستگاه
 سانترال دارای ظرفیت ورودی 3 خط شهری و 8 خط داخلی
 به صورت پیش فرض قابلیت افزایش به 8 خط شهری و 24
 خط داخلی نکته : 8 داخلی اخری تلفن هایبرید
                          را پشتیبانی نمی کند
                        توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-NS1000
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-NS1000 جدیدترین
  دستگاه سانترال پاناسونیک سری NS هوشمند، چند
                         منظوره و IP این دستگاه سانترال پاناسونیک، مناسب برای
                        کسب و کارهای بزرگ با ظرفیت 100 کاربر می باشد
                      توضیحات 
سانترال پاناسونیک سری KX-NS500
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-NS500 جدیدترین
 دستگاه سانترال پاناسونیک سری NS هوشمند، چند
 منظوره و IP این دستگاه سانترال پاناسونیک، مناسب
                         برای کسب و کارهای بزرگ و متوسط با ظرفیت 250 کاربر  
                       توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TDA100DBP
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDA100DBP
 ظرفیت ورودی 112 خط شهری و تا 176 خط داخلی
 حداکثر 160 پورت 
                        توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TDA100D
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDA100D ظرفیت
 ورودی 112 خط شهری و تا 176 خط داخلی حداکثر 160
 پورت
                        توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TDE100
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDE100 ظرفیت
 ورودی 640 خط شهری و 640 تا 960 خط داخلی
سانترال پاناسونیک سری KX-TDE200
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDE200 ظرفیت
 ورودی دستگاه سانترال 128 خط شهری و 128 تا 256 خط
 داخلی
سانترال پاناسونیک سری KX-TDE600
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDE600 ظرفیت
 ورودی دستگاه سانترال 640 خط شهری و 640 تا 960 خط
 داخلی
                        توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TDA100
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDA100 ظرفیت
 ورودی دستگاه سانترال 64 خط شهری و 64 تا 128 خط
 داخلی  
                        توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TDA200
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDA200 ظرفیت
 ورودی دستگاه سانترال 128 خط شهری و 128 تا 256 خط
 داخلی
                       توضیحات
سانترال پاناسونیک سری KX-TDA600
دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-TDA600 ظرفیت
 ورودی دستگاه سانترال 640 خط شهری و 640 تا 960 خط
 داخلی
                        توضیحات
.